shawphy
实体的票和配件在么 有的话480可以。 裸卡450都贵了。。。
2014-07-30 09:43
shawphy
shawphy 发表了主题帖
摄影器材:佳能 EOS 5D 拍摄参数: 曝光: 光圈: 快门: ISO: 曝光补偿: 摄影器材:佳能 EOS 5D 拍摄参数: 曝光: 光圈: 快门: ISO: 曝光补偿...
2014-06-20 08:42
shawphy
shawphy 发表了主题帖
摄影器材:佳能 EOS 5D 拍摄参数: 曝光: 光圈: 快门: ISO: 曝光补偿: 摄影器材:佳能 EOS 5D 拍摄参数: 曝光: 光圈: 快门: ISO: 曝光补偿...
2014-06-20 08:35
shawphy
shawphy 发表了主题帖
摄影器材:佳能 EOS 5D 拍摄参数: 曝光: 光圈: 快门: ISO: 曝光补偿: 摄影器材:佳能 EOS 5D 拍摄参数: 曝光: 光圈: 快门: ISO: 曝光补偿...
2014-06-20 08:31
正在加载中...