pzhongp
不好抢吗?
2021-03-06 11:07
pzhongp
难道苹果机的显卡会成精?
2021-03-06 11:06
pzhongp
显卡涨价你把显卡拆出来卖了?这理由~~~
2021-03-04 18:17
pzhongp
1231 V3谁有?我收
2021-03-03 10:41
pzhongp
如果,到手测试好24小时内确认,闲鱼交易,谢谢!
2021-01-27 10:49
pzhongp
有挡板,正常使用,有问题包退,还在机子里!
2021-01-23 16:06
pzhongp
自己看图片吧,不介绍了,有问题包邮,带散热不带内存!
2021-01-19 13:56
pzhongp
音频孔要插最里面的那个,其它没问题!试好确认,闲鱼交易!
2021-01-16 12:54
pzhongp
如图,内存已经单独出了,剩这个了!音频孔要插最里面的那个,其它没问题!
2021-01-15 11:52
pzhongp
pzhongp 收藏了版块
二手手机
2016-05-26 22:22
pzhongp
2015-07-31 19:22
正在加载中...
查看更多